Oficiální stránky římskokatolické farnosti

Oficiální stránky římskokatolické farnosti

V dubnu je v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti instalována putovní výstava Diecézní charity Hradec Králové „Štafeta naděje“. Výstava vypráví příběhy absolventů dobročinného projektu Adopce na dálku®, který podporuje vzdělávání chudých dětí v Indii. Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem. Výstavu si můžete prohlédnout do 30. dubna, kdy se bezprostředně po nedělní mši svaté uskuteční na faře beseda o životě dětí v Indii. Všichni jste srdečně zváni.

Dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 již téměř 7 000 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více informací najdete na webu www.adopce.hk.caritas.cz.