Stránky římskokatolické farnosti

Za týden na neděli 17. května 2020 je vyhlášena druhá tzv.“dveřní sbírka“na pronásledováné křest’any.

Prosím o Váši obětavost. Všem, kdo přispějete Pán Bůh zaplat‘.

                                                 Adam Depa

                                                                       děkan